Caretta Caretta Koruma Faaliyetleri

Çıralı’daki Üreme Ve Koruma Faaliyetleri

  3,2 km uzunluğundaki Çıralı kumsalının genişliği 50-100 m arasında değişmektedir. Kıyıdan başlayarak yumuşak bir eğimle yükselen Çıralı kumsalı güneyde Olimpos, kuzeydeyse kayalık Karaburun’la sınırlanmıştır.

  Kumsal aynı zamanda deniz kaplumbağaları için Akdeniz ‘de önemli bir üreme alanıdır. Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği 1994 yılından beri bu bölgede deniz kaplumbağalarına yönelik izleme ve koruma çalışmaları yürütmektedir.

 Bu çalışmalar süresince Çıralı Kumsalı ‘nda belirlenmiş olan tüm çıkışlar Caretta Caretta ‘ya aittir. Alan çalışması kumsalın gece ve sabah olmak üzere, günde iki kez kontrol edilerek verilerin kaydedilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Gece gözlemleri 23:00-03:00, sabah gözlemleriyse 05:30-09:00 arasında yapılır.

  Gece yapılan gözlemlerde ergin dişi birey ve yuva kayıtları alınmakta, sabah yapılan gözlemlerdeyse, yavru çıkışı ve yuva kontrolüne ait veriler kaydedilmektedir.

  Türkiye’de Kıyı Yönetimi ve Turizm Projesi kapsamında sistemli olarak devam eden yöre halkı ve ziyaretçilere yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları olumlu sonuçlar vermiştir.

  Özellikle üreme dönemi boyunca kumsala araç girişinin engellenmesi için Ulupınar Muhtarlığı ‘yla birlikte kıyının belirli bölgelerinde otoparklar oluşturularak bu konuda önemli yol alınmıştır.

  Çalışmanın başlarında karşılaşılan zorluklar yavaş yavaş aşılmış ve belirli bir başarı elde edilmiştir. Tüm kıyıya bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar konulmuş, sezon öncesi tüm pansiyon ve işletmelere kumsalda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirici doküman ve posterler düzenli olarak yerleştirilmiştir.

  Kumsaldaki lokantaların sahip ve işletmecileriyle konuşularak şezlong ve şemsiyelerin düzenlenmesi ve ışıkların perdelenmesi sağlanmıştır. Gece gözlemleri sırasında kumsalda karşılaşılan ve denizkaplumbağalarının ürkmesine neden olacak şekilde gürültü yapan, ışık kullanan insanlara çalışma hakkında bilgi verilerek, rahatsız edici davranışları engellenmiştir.

  Çıralı İlköğretim Okulu’nda köy çocuklarına düzenli olarak verilen Çevre Eğitimi derslerinde denizkaplumbağaları hakkında bilgi verilmiş ve çocukların da gönüllülerle alan çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır.

  Çıralı Kumsalı ‘nda yürütülen denizkaplumbağası popülasyon belirleme ve koruma çalışmaları 1998 yılından beri BTCV (British Trust for Conservation Volunteers) ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

  Bu çalışmalar bir izleme programı çerçevesinde önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. Çıralı, koruduğu doğal değerleriyle, Antalya bölgesinde, artan turizm yatırımlarının etkisiyle yok olan diğer denizkaplumbağası üreme alanları için alternatif olma özelliği taşımaktadır.

  Çıralı sahilinde koruma altına alınan caretta carettaları gözlemlemek için Nisan – Temmuz aylar arasında gece ve sabaha yakın saatlerde gözlemleyebilirsiniz. Caretta carettaların yumurtlama tarihleri sonrasında 60 günlük kuluçka döneminden sonra yavrular yumurtadan çıkar.

Caretta Caretta

× Whatsapp